MEMOLA Blog

Gjëndeni këtu

14
Jan

MEMOLA një nga 5 projektet inovative më të mira Europiane

[comment_count]

Projekti Memola është përzgjedhur nga Komiteti Shkencor Europian, si një nga pesë projektet kërkimore inovative më të mira në shkencat shoqërore. Në artikullin “Inovacione radikale: Njohuri pakufi dhe nxitje e ndryshimeve të thella në kërkimet e shkencave humane”, të publikuar në Dhjetor 2015, Komiteti Shkencor Europian vlerëson kontributet të cilat vendosin në qendër të kërkimit inovativ, Artin dhe Shkencat Shoqërore.

18
Nën

MEMOLA First Policy Brief Uploaded at the EU e-Library!

[comment_count]

The MEMOLA project issued its first European Policy Brief, as a central advocacy tool to promote dialogue for political and social change. This policy brief summarises the findings on the impact of the European water policy on the water cultural heritage associated with historical irrigation systems.

See the EU e-Library for more information.

9
Nën

Studim pedologjik i shtresave stratigrafike ne sitin e Magjerices

[comment_count]

Kampione pedologjike të shtresave stratigrafike, u morën nga Universiteti i Palermos në bashkëpunim me CeRPHAAL gjatë gërmimeve arkeologjike të kryera në sitin e Magjericës, Përmet, në Luginën e Sipërme të Vjosës.

17
Kor

Vjosa Valley - Ethographic study 1st phase

[comment_count]

Kjo fazë e parë e studimit u përqendrua në një seri fshatrash të Luginës së Sipërme të Vjosës.

Faqet