Education

Gjëndeni këtu

Durante le esercitazioni dell’insegnamento “Sistemi Informativi Geografici per l’analisi della Biodiversità”, tenuto dal prof. Giuseppe Bazan nel Corso di Scienze Biologiche dell'Università di Palermo, gli studenti hanno analizzato gli habitat dell’area dei Monti Di Trapani. Gruppi di lavoro interdisciplinari (biologi, pianificatori territoriali e geologi) hanno appreso e applicato alcuni aspetti metodologici di analisi della vegetazione e di valutazione dello stato di conservazione del paesaggio già sperimentati nel progetto MEMOLA.

CeRPHAAL, në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Arsimit, Përmet dhe shkollën e Mesme  “Sami Frashëri”, në një vizitë edukative në banesën Vllahe. Kjo viziKjo vizitë u shoqërua edhe nga një prej banorëve të vjetër të komunitetit Vllah, i cili, nëpërmjet tregimeve të tij, nxiti kuriozitetin e fëmijëve mbi aspekte të ndryshme të mënyrës së jetesës të këtij komuniteti historik nomad të Luginës së Sipërme të Vjosës.