Ethnography

Gjëndeni këtu

CeRPHAAL në bashkëpunim me Zyrën Rajonale Arsimore, Përmet, dhe shkollën “Nonda Bulka”, organizuan një vizitë edukative në banesën Vllahe. Gjatë vizitës, fëmijët patën mundësi të mësojnë jo vetëm mbi elementët ndërtimore të kësaj banese, por edhe mbi aspekte të ndryshme të jetës së këtij komuniteti historik nomad të Luginës së Sipërme të Vjosës.

During October 2015, CeRPHAAL, in collaboration with the municipality of Përmet, students from “University of “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, and volunteers from the Vlahos community of the Valley, constructed an historical Vlahos dwelling, locally known as Kalidhe or Kalive.