Educative resources

Gjëndeni këtu

Alternating School-Work

Date: 
E martë, 21 February, 2017 - 11:00 to 13:15

UGR and ARQUEO, in collaboration with Pro Loco Calatafimi Segesta, attended a teaching activity within a project "Alternating School-Work" with Liceo Classico Cielo d'Alcamo

Nonda Bulka shkollën vizitë Vlahos (Përmet)

Date: 
E premte, 30 October, 2015 - 10:15

CeRPHAAL në bashkëpunim me Zyrën Rajonale Arsimore, Përmet, dhe shkollën “Nonda Bulka”, organizuan një vizitë edukative në banesën Vllahe. Gjatë vizitës, fëmijët patën mundësi të mësojnë jo vetëm mbi elementët ndërtimore të kësaj banese, por edhe mbi aspekte të ndryshme të jetës së këtij komuniteti historik nomad të Luginës së Sipërme të Vjosës

Prezantimi i projektit MEMOLA dhe zhvillimi i aktiviteteve edukative.

Date: 
E premte, 10 April, 2015 - 12:30

Prezantim i projektit MEMOLA në shkollën e mesme të përgjithshme “Sami Frashëri”, Përmet