Vjosa Valley - Ethographic study 1st phase

Gjëndeni këtu

Kjo fazë e parë e studimit u përqendrua në një seri fshatrash të Luginës së Sipërme të Vjosës. Nëpërmjet intervistave të kryera me banorët më të vjetër të zonës, studimi synonte të mblidhte informacion mbi mënyrat e vjetra dhe ato të sotshme të të jetuarit, përqendruar në mënyre të veçantë në aspektet e prodhimit dhe të shërbimit, tipologjitë e ndërtimeve lokale, komunikimin, ekonominë, zakonet, etj. Gjithashtu një vëmendje e veçanta iu kushtua studimit të grupit etnik, kulturor dhe linguistik Vllahos, një minoritet historik nomad i lidhur ngushtë me territorin e luginës.

Postime të ngjashme