Studimi Etnografik

Gjëndeni këtu

Vjosa Valley - Ethographic study 1st phase

Kjo fazë e parë e studimit u përqendrua në një seri fshatrash të Luginës së Sipërme të Vjosës. Nëpërmjet intervistave të kryera me banorët më të vjetër të zonës, studimi synonte të mblidhte informacion mbi mënyrat e vjetra dhe ato të sotshme të të jetuarit, përqendruar në mënyre të veçantë në aspektet e prodhimit dhe të shërbimit, tipologjitë e ndërtimeve lokale, komunikimin, ekonominë, zakonet, etj. Gjithashtu një vëmendje e veçanta iu kushtua studimit të grupit etnik, kulturor dhe linguistik Vllahos, një minoritet historik nomad i lidhur ngushtë me territorin e luginës.

La limpia de la Acequia Grande de Cáñar

La limpieza de las acequias de riego es una labor que cada año realizan los regantes de Cáñar para asegurar el buen funcionamiento de los riegos durante el verano. El mantenimiento de estas infraestructuras hidráulicas tiene una gran importancia para la actividad agrícola y para la conservación de todo el paisaje cultural de Sierra Nevada. Los regantes se organizan en grupos y se reparten por el sistema de riego para limpiar las acequias madres, las balsas y partidores, que durante el invierno suelen llenarse de lodos y piedras.