Sistemet tradicionale të vaditjes në Luginën e Sipërme të Vjosës

Gjëndeni këtu

Ky studim kishte për qellim regjistrimin, vendosjen ne hartë dhe analizimin e strukturave hidraulike tradicionale të përdorura historikisht në zonën e studimit. Njëkohësisht në bashkëpunim me komunitetin lokal u diskutua mbi mundësitë e rikuperimit dhe rikthimit në punë të disa prej veprave hidraulike të braktisura, të cilat janë me interes në zhvillimin ekonomik të zonës.

Postime të ngjashme