MEMOLA Blog

Gjëndeni këtu

3
Kor

CeRPHAAL filloi përgatitjen e një dokumentari filmik

[comment_count]

CeRPHAAL filloi përgatitjen e një dokumentari filmik mbi Luginën e Sipërme të Vjosës. Dokumentari do të jetë një përmbledhje e të gjitha aspekteve të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit MEMOLA të kryera në këtë territor studim. 

22
Qer

Sistemet tradicionale të vaditjes në Luginën e Sipërme të Vjosës

[comment_count]

Ky studim kishte për qellim regjistrimin, vendosjen ne hartë dhe analizimin e strukturave hidraulike tradicionale të përdorura historikisht në zonën e studimit. Njëkohësisht në bashkëpunim me komunitetin lokal u diskutua mbi mundësitë e rikuperimit dhe rikthimit në punë të disa prej veprave hidraulike të braktisura, të cilat janë me interes në zhvillimin ekonomik të zonës.

19
Qer

Planning the perfect exhibition

[comment_count]

Students of differents educative center of the study area of Sierra Nevada designed their ideal model of exhibition about the traditional irrigation systems.

22
Maj

International experts explore the context of change and the move from analogue to digital

[comment_count]

The RICHES project organised a workshop at the Turkish National Library (Ankara, Turkey). MEMOLA Project presented its activities on Cultural Landscapes as places to get involved.

Faqet